Fortællinger

Her har vi samlet nogle værdifulde fortællinger fra praksis. Vi stiller os til rådighed, så jeres fortællinger kan deles til glæde for andre praktikere, det være sig aktive brugere såvel som vejledere og undervisere.