ChatGPT

ChatGPT er en chatbot udviklet af OpenAI, der adskiller sig fra andre chatbots ved dens evne til at generere naturligt sprog og forstå kontekst. ChatGPT er trænet på store mængder af tekst fra internettet og er blevet optimeret til at kunne forstå og svare på spørgsmål inden for en bred vifte af emner. Den kan bruges på dansk, da den svarer på det sprog, du spørger på.