Meninger

Vi mener, at man skal høres, før man starter indlæring. Man skal ikke kunne stave, før man bliver hørt. Vi mener, at det er en menneskeret at sikres muligheden for at kunne klare sig selvstændigt. For den ordblinde gælder den gamle gode sætning: “Man skal lære for livet” også. Hvem gider bruge hele livet på at lære at stave. Vi har besøgt andre praktikere på områder, der også har en mening – hør den her.