Teams EDU – Automatisk registrering ved Læsestatus