Bedre Dansk (Premium) – Introduktion

Her skal du se, hvordan du bruger Bedre Dansk Premium. I Premium versionen er det muligt at oprette og dele sine egne samlinger af ord og sætninger.

Videotekst

Med Bedre Dansk Premium kan du lave og hente samlinger af lister med ord og sætninger. På den måde får du adgang til en stor database af træningsmateriale.

Du kan lave dine egne samlinger, ved at trykke på “Mine samlinger”.

For at hente en samling skal du trykke på “Hent samling”. Søg på samlingens navn.
De samlinger du henter, placerer sig på frosiden. Tryk på “Hent”. Du finder den nye samling af lister og ord sammen med de eksisterende samlinger her.

Tryk på en af samlingerne for at træne din udtale af ord og sætninger.

Swipe til venstre for at få flere udfordringer. Du kan lytte til teksten, ved at trykke på lydikonet. Når du er klar, kan du starte indtalingen ved at holde ikonet med mikrofonen nede.

Hvis ordet ikke kan genkendes forbliver det sort. Når ordet er korrekt udtalt, bliver det grønt og du får et like. Du kan derefter fortsætte til næste ord eller sætning.