Bedre Dansk (Premium) – Hent samling

Her skal du se, hvordan du henter samlinger i Bedre Dansk Premium, som andre har delt.

Videotekst

Med Bedre Dansk Premium kan du hente samlinger af lister med ord og sætninger, andre har lavet.

For at hente en samling skal du trykke på “Hent samling”. Søg på den samling du gerne vil hente. Navnet på samlingen skal være på minimum tre bogstaver. Tryk på “Hent”. Tryk på OK.

Du finder den nye samling af lister og ord sammen med de eksisterende samlinger her. Tryk på samlingen for at øve udtalen af de forskellige ord og sætninger.

Swipe for at få flere udfordringer.

Hvis du senere tilføjer lister og ord til en allerede eksisterende samling og overskriver den, skal du genhente samlingen for at tilgå de nye lister og ord. Før du kan hente den opdaterende samling, skal du først slette den eksisterende samling. Du sletter en samling ved at skubbe den til venstre og trykke på “Slet”. Tryk på ja. Det er nu muligt at hente den opdaterede liste.