Prøve i skriftlig fremstilling

Hvilke hjælpemidler må de ordblinde elever anvende til skriftlig fremstilling i faget dansk? Og hvordan bør hjælpemidlerne bruges? Det vil vi se nærmere på i denne guide.

Prøven i skriftlig fremstilling

Prøvetid: 3 timer og 30 minutter
Forlænget prøvetid ved særlige vilkår: op til 1 time
Hjælpemidler: Ja, alle!

Prøven i skriftlig fremstilling varer 3½ time (med mulighed for forlænget prøvetid), og tager udgangspunkt i et opgavesæt, hvor internettet må anvendes i skriveprocessen. Alle elever, uanset særlige vilkår, må bruge alle sine hjælpemidler. I det følgende gennemgås hvilke hjælpemidler, der kan være anvendelige både før eksamen, under skrivefasen og i rettefasen. 

Vi har med inspiration fra Kompetencecenter for Læsning i Aarhus udarbejdet en plan for prøven i skriftlig fremstilling, som kan birdrage til at hjælpe eleven godt igennem prøven. 

Download listen her: Plan for prøve i skriftlig fremstilling.pdf

 

 

 

Før eksamen

Inden eleverne går op til eksamen i skriftlig fremstilling er det vigtigt, at de er gjort bevidste om hvilke hjælpemidler de vil bruge. Dette gælder uanset om det er LST, noter på papir eller at hjælpen lægger i at søge information efter materialer fra undervisning, internet osv. Vi anbefaler at eleverne kun bruger de hjælpemidler, de er vant til at bruge. På den måde har de erfaring i forhold til den tid, de har til rådighed, sammenholdt med den tid, det tager at anvende deres foretrukne hjælpemiddel.

Forberedelsen består derfor i at overveje følgende:

  • Hvilke hjælpemidler vil jeg gerne bruge og hvordan tilgår jeg dem til eksamen?
  • Hvilke noter er relevante for den specifikke eksamen at medbringe?
  • Forberede/gemme skriveskabeloner på computeren

Nogle elever vil have glæde af at lave skriveskabeloner og noter inden eksamen. Opgavesættet består af bestemte tekstgenre, det går igen år efter år, hvorfor det er oplagt at forberede sig på disse tekstgenre inden. Det er en god idé at eleven kommer i god tid inden prøven begynder, så de har tid til at tjekke om hjælpemidlerne virker som de skal.


Hjælpemidler i skrivefasen

Skrivefasen kan deles ind i tre trin. I det følgende vil vi komme med forslag til hvordan og hvilke hjælpemidler, der kan inkorporeres i de enkelte trin:

  1. Læs opgavesættet grundigt igennem og vælg én opgave.
  2. Lav et udkast til besvarelsens opbygning
  3. Skriv

1. Inden selve skriveprocessen kan begynde, skal eleven først gøre sig bekendt med opgavesættet. Prøven i skriftlig fremstilling er udformet i et opgavesæt med flere opgaver. Det er vigtigt at eleven læser opgavesættet grundigt igennem, for at kunne vælge den opgave de helst vil arbejde videre med og for at kunne lave en god besvarelse. Hvis der er ord i opgavesættet eleven ikke forstår betydningen af, kan de med fordel slå ordet op – enten i en ordbog eller på internettet. Der findes mange genveje til at slå ord op, alt efter hvilken type computer eller program eleven bruger. Hvis eleven bruger meget energi på at læse et opgavesæt, kan det være en god idé at få læst teksten højt. På den måde kan eleven hurtigere komme igang med selve skriveprocessen, stadig med masser af energi tilbage i tanken.

2. Når eleven har valgt den opgave, vedkommende gerne vil besvare, er det en god idé først at lave et udkast til besvarelsens opbygning. For mange er det svært starte skriveprocessen i et tomt dokument, hvorfor de med fordel kan anvende skriveskabeloner. Skriveskabeloner viser trin-for-trin anvisninger på, hvad forskellige teksttyper skal indeholde og ikke mindst, hvordan de strukturerer indholdet. Eleverne kan lave deres egne skriveskabeloner inden eksamen eller de kan bruge skriveguides i IntoWords – hvis de vel og mærket har adgang til programmet.

3. Når besvarelsen skal skrives, enten ved hjælp af skriveskabelon eller uden, er det vigtigt at eleven så vidt muligt kan skrive det de gerne vil. Forstået på den måde, at svære ord ikke må stå i vejen for det eleven har potentiale til at skrive. Der findes en række hjælpemidler, der kan hjælpe med at bevare skriveflowet, så eleven ikke skal bruge unødig energi på at omformulere sætninger i forsøget på at undgå svære ord. Først og fremmest kan eleven bruge ordforslag. Ordforslag er et værktøj, der kommer med forslag på ord, når eleven begynder at skrive. Hvis opgaven eleven har valgt indeholder mange fagord, bør eleven oprette en fagordliste fra opgavesættet. På den måde får eleven adgang til en fagordliste, der fungerer på samme måde som ordforslag.

Et andet hjælpemiddel eleven kan bruge til at skrive svære ord og sætninger er tale til tekst. Med tale til tekst kan eleven indtale ord i stedet for at bruge tastaturet. Derved kan eleven skrive alle ord og på den måde bevare skriveflowet. Tale til tekst funktionen er inkorporeret i Word, Google Docs og på Mac computere. Har eleven en Windows computer kan han/hun hente “Tal til Windows” ned på sin smartphone, og bruge den som en ‘forlængelse’ af sit tastatur.


Hjælpemidler i rettefasen

Når eleven har sat det sidste punktum i skrivefasen, er det tid til at rette teksten. Jo mere tid eleven har tilbage til at rette i, desto mere grundig kan eleven naturligvis rette sin tekst. Det vigtigste er at eleven opfylder opgavens krav. De bør derfor som minimum genlæse opgavebeskrivelsen samt de generelle vurderingskriterier i relation til indhold, sprog og form – inden de afleverer.

Mange ser sig blinde på egne fejl, når de skal rette. Det kan derfor være en god idé at læse teksten højt. Alternativt kan man få sit oplæsningsværktøj til at læse teksten højt, mens man selv følger med i teksten. Grammatiske fejl, bliver tydligere når de høres. Lyt til ét afsnit ad gangen ved lav læsehastighed, så ordenes endelser tydeligt høres.

Der findes også funktioner, der kan hjælpe dig med at finde grammatiske fejl. Du kender formentlig allerede stavekontrol? Stavekontrol er en nem måde at opdage de mest alarmerende grammatiske fejl i word. Der er dog langt fra alle grammatiske fejl, som stavekontrol opfanger. Her kan næves fejl ved nutid/datid, ords endelser, sammensatte ord mm. Det kan derfor være en god idé, at køre teksten gennem IntoWords grammatikværktøj eller TxtAnalyser som kan hjælpe eleven med at sætte fokus på sætningsanalyse og hyppige fejltyper. Det er også muligt at få hjælp til sætningsanalyse i Word Online.

*Guiden tager udgangspunkt i Børne og Undervisningsministeriets vejledning til prøver på særlige vilkår. Er du i tvivl om hvilke hjælpemidler dine elever må bruge til de enkelte eksamener, kan du læse hele vejledningen her.

Opdateret 13/10/2022