Har du gode idéer, du gerne vil dele kollegialt

Send et forslag, så kommer vi forbi, eller vi optager selv en lille film, der viser dine gode tips.

Skriv til os i fanen: “Spørgsmål".

Gode råd til undervisere med ordblinde elever i klassen

Er du underviser med en eller flere ordblinde elever i klassen? Så se videoen her, hvor læsevejlederne Vivi og Johanne kommer med konkrete råd til, hvad man som undervisere kan gøre for at hjælpe sine ordblinde elever.

Spring dele af en video over

Hvis du har set en video flere gange og derfor ikke behøver at se introen, kan du blot springe den over.

Fra ordblind til ordblind

4 gode råd fra Kristian, der er psykolog & ordblind.

Til eftertanke

Spørgsmål skaber tanker, idéer og sprog.
De påvirker nemlig vores virkelighedsforståelse.

Der er forskel på, om man bliver mødt som et problem, eller om man bliver mødt som et unikt individ med relevante erfaringer.

Tanker styrer os. Det er gennem sproget, vi skaber og forandrer verden.

Planlæg succes for alle elever, også de særligt udfordrede. Mestrer du dette, som underviser, får du stor succes.

Tips er noget, vi deler med hinanden