Har du gode idéer, du gerne vil dele kollegialt

Send et forslag, så kommer vi forbi, eller vi optager selv en lille film, der viser dine gode tips.

Skriv til os i fanen: “Spørgsmål".

Få læst underteksterne op på DRTV

Har du svært ved at læse underteksterne når du ser TV på DR? I videoen kan du se, hvordan du slår oplæsning af undertekster til i programafspilleren.

Gå til prøve på særlige vilkår

Hvilke hjælpemidler må de ordblinde elever anvende til skriftlige prøver i faget dansk? Og hvordan bør hjælpemidlerne bruges? Det vil vi se nærmere på i denne guide.
Se guide

Plan for prøven i skriftlig fremstilling

Vi har med inspiration fra Kompetencecenter for Læsning i Aarhus udarbejdet en plan for prøven i skriftlig fremstilling i dansk (9.klasse), som kan birdrage til at hjælpe eleven godt igennem prøven. Se videoen og download skabelonen.

Til eftertanke

Spørgsmål skaber tanker, idéer og sprog.
De påvirker nemlig vores virkelighedsforståelse.

Der er forskel på, om man bliver mødt som et problem, eller om man bliver mødt som et unikt individ med relevante erfaringer.

Tanker styrer os. Det er gennem sproget, vi skaber og forandrer verden.

Planlæg succes for alle elever, også de særligt udfordrede. Mestrer du dette, som underviser, får du stor succes.

Tips er noget, vi deler med hinanden