Prøve i retskrivning og læsning

Hvilke hjælpemidler må de ordblinde elever anvende til de prøven i retskrivning og læsning i faget dansk? Og hvordan bør hjælpemidlerne bruges? Det vil vi se nærmere på i denne guide.

Skriftlige prøver i faget dansk

I 9. klasse aflægger eleverne tre bundne skriftlige prøver i faget dansk. Prøverne består af en prøve i skriftlig fremstilling og en prøve i retskrivning og læsning. Prøven i retskrivning og læsning afvikles som én prøve i forlængelse af hinanden, men består af to selvstændige dele – en prøve i retskrivning og en prøve i læsning.

  • Prøve i skriftlig fremstilling (se guide her)
  • Prøve i retskrivning
  • Prøve i læsning

Prøven i retskrivning

Prøvetid: 1 time
Forlænget prøvetid ved særlige vilkår: Op til 30 minutter
Hjælpemidler: Ordbog og ordforslag

Ved prøven i retskrivning testes elevernes færdighed i at stave ord og vendinger i dansk skriftsprog, som de møder det i skønlitterære tekster, brugstekster og fagtekster. Prøven består af to dele. Første del er to diktater og anden del er opgaver eleverne selv skal læse og løse. I prøvens anden del skal eleverne afprøve deres færdighed i at bruge sproget korrekt, at sætte tegn, og at genkende ordklasser.

Vi har med inspiration fra Kompetencecenter for Læsning i Aarhus udarbejdet en LST-huskeliste, som kan bidrage til at hjælpe eleven godt igennem prøven.

Download listen her: Tips til prøven i retskrivning

 

 

 

Hjælpemidler i retskrivningsprøvens første del

Ordblinde elever kan få tilladelse til at anvende ordbog og ordforslag under lærerens diktering. Hvis de får denne tilladelse, skal der også gives tilladelse til individuel diktering. Læreren der dikterer, må i disse situationer holde længere pauser mellem ordene, så eleven har tid til at bruge sine ordforslag. Elever der er testet gule, skal som udgangspunkt følge klassens ordinære prøve.

Den ordblinde elev kan hente megen hjælp fra ordforslag, særligt hvis han/hun har lært at anvende jokertegnene * og ?. På den måde behøver eleven ikke at kende alle ordets bogstaver. Hvis eleven har fået tilladelse til at bruge oplæsningsfunktionen, er det muligt at lytte til ordene i ordforslagsboksen. Derved kan eleven lytte sig frem til om ordet er korrekt.

Eleven kan også anvende en ordbog. Ordbogen skal dog følge Dansk Sprognævns retskrivning (det står typisk i kolonfonen). Måske har eleven adgang til den digitale ordbog på værktøjslinjen i AppWriter?


Hjælpemidler i retskrivningsprøvens anden del

I prøvens anden del er den digitale ordbog den ordblinde elevs bedste ven. Ordbogen kan i flere tilfælde slå ord op som er stavet forkert, og vise den rigtige stavemåde. Dette afhænger ofte af, hvor langt fra ordet er fra at være stavet korrekt.

I én af delopgaverne skal eleven rette fejl ved store og små bogstaver, sammensatte ord og stavefejl. Står der eksempelvis “masse produktion” i to ord – og eleven er i tvivl om det skal være i ét ord – kan eleven markere begge ord og derefter slå ordet op i ordbog. I ordbogen ses det at masseproduktion er i ét ord. Det er desværre ikke muligt at slå mere end et ord op ad gangen i AppWriters betydningsordbog. Eleven skal derfor sætte ordet sammen inden og se hvad ordbogen siger. Alternativt kan eleven skrive ordet, “massepro..”, og se om der er et match i ordforslagsboksen. Ordbogen er også behjælpelig med om ordet skal være med stort eller lille bogstav, hvilken bøjningformer ordet skal have mm.

Prøven i læsning

Prøvetid: 30 minutter
Forlænget prøvetid ved særlige vilkår: Op til 15 minutter
Hjælpemidler: Ordbog, oplæsning og søg (ctrl + f/command + f)

Umiddelbart efter retskrivningsprøven er afsluttet, begynder læseprøven. Læseprøven varer 30 minutter. Prøven i læsning består af fem tekster med tilhørende opgaver. Ved prøven i læsning møder eleverne forskellige typer tekster. De skal ved at anvende forskellige læsemåder, læseteknikker og læseforståelsesstrategier hurtigt og hensigtsmæssigt løse opgaverne. Opgaverne kræver forskellige læseteknikker, som f.eks. at skimme en tekst, at punktlæse eller at nærlæse.

Vi har med inspiration fra Kompetencecenter for Læsning i Aarhus udarbejdet en LST-huskeliste, som kan bidrage til at hjælpe eleven godt igennem prøven.

Download listen her: Tips til læseprøven.pdf

 

 

 

Hjælpemidler til at skimmelæse/lytte

Ordblinde elever får udleveret teksterne og opgaverne i et pdf-dokument. Digitaliseringen gør det muligt for eleven at bruge søgefunktionen (Mac: command + f |Windows: ctrl + f ). For at bruge søgefunktionen optimalt, er det vigtigt at vide hvilke ord, der er relevante at søge på. Vi anbefaler, at eleven først læser spørgsmålet og efterfølgende søger efter svaret i teksten. Søgeordene kan være relevante nøgleord fra spørgsmålet. Hvis der er ord eleven ikke forstår, kan ordbogen anvendes.

De ordblinde elever kan også få tilladelse til at få teksten læst højt via sine hjælpemidler. Elever, der er vant til at bruge oplæsningsfunktionen, kan skrue op for læsehastigheden og skimmelytte til teksten. Nogle ordblinde elever kan lytte hurtigere til teksten end det er muligt for de øvrige klassekammerater at læse den. Det kræver øvelse, ligesom det gør at læse hurtigt.

Se videoen, hvor Marrinus fortæller om at lytte til sine lektier.

*Guiden tager udgangspunkt i Børne og Undervisningsministeriets vejledning til prøver på særlige vilkår. Er du i tvivl om hvilke hjælpemidler dine elever må bruge til de enkelte eksamener, kan du læse hele vejledningen her.

Opdateret 13/10/2022