Privatlivspolitik

Ordlab er dataansvarlig
Det gælder for de personoplysninger, som vi modtager i forbindelse med, at medlemmer skal oprettes. Medlemmer skal dermed ikke indgå en databehandleraftale med Ordlab. Ordlab har udelukkende adgang til Uni-logins brugernavne, som ikke kan henføres til specifikke individer. Ordlab ApS indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for levering af den pågældende serviceydelse.

Private medlemmer
På private medlemmer behandler Ordlab oplysninger om navn, telefonnummer og e-mailadresse med det formål at kunne levere og fakturere en given serviceydelse, samt kommunikation. Ordlab anvender behandlingshjemlen i forordningens artikel 6, stk. 1, litra b om opfyldelse af en kontrakt. Derudover behandles købshistorik med det formål at kunne lave statistik til internt brug. Her anvendes hjemlen i forordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at kunne analysere på vores omsætning. Personoplysninger slettes, når vi efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen. Som udgangspunkt beholdes personoplysninger i 5 år jf. bogføringsloven.

Virksomhedsmedlemmer og leverandører
På virksomhedsmedlemmer og leverandører behandler Ordlab oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-mailadresse, CVR-nummer, kontaktinformationer, betalingsinformationer med det formål at kunne levere og fakturere en given serviceydelse, samt afregne med leverandører og kommunikere med kunden/leverandøren. Ordlab anvender behandlingshjemlen i forordningens artikel 6, stk. 1, litra b om opfyldelse af en kontrakt. Derudover behandles ordrehistorik med det formål at kunne lave statistik til internt brug. Her anvendes hjemlen i forordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at kunne analysere på vores omsætning/omkostninger. Personoplysninger slettes, når vi efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen. Som udgangspunkt beholdes personoplysninger i 5 år jf. bogføringsloven.

Onlinekøb med kreditkort
Man kan trygt betale med kreditkort for køb via Ordlabs online betalingsportal.
Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes over Internettet. Betalingsoplysninger ligger hos Stripe.com. Oplysninger vedrørende køb gemmes i 5 år iht. lovgivning. Udover selve købet bliver oplysningerne kun anvendt, hvis et medlem henvender sig med spørgsmål eller fejl i bestillingen. Ordlab anvender behandlingshjemlen i forordningens artikel 6, stk. 1, litra b om opfyldelse af en kontrakt.

Jobansøgere
Hvis du søger en stilling hos Ordlab, behandles dine fremsendte oplysninger til at vurdere, om vi vil tilbyde dig ansættelse, samt til kommunikation med dig under rekrutteringsprocessen. Ordlab anvender hjemlen i forordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da det er i vores interesse at behandle din ansøgning. Kun relevante medarbejdere har adgang til at se fremsendte ansøgninger og personoplysninger. Hvis Ordlab ønsker at gemme oplysninger fra ansøgere, der ikke ansættes, indhentes samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i maks. 6 måneder.

Videregivelse af personoplysninger
Ordlab anvender en række tredjeparter til backup og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på Ordlab’s vegne og må ikke anvende personoplysningerne til egne formål. Databehandlere er underlagt databehandleraftaler og kontrolleres løbende og mindst én gang om året. Ordlab kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed fx til banker, revisor, advokater etc. Ordlab anvender kun databehandlere i EU eller sikre tredjelande, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Sikkerhed
Ordlab har etableret tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går tabt, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger og behandling af persondata vil blive foretaget iht. Persondataforordningen og databeskyttelseslovens krav hertil. Ordlab overholder standarder for god it-sikkerhed og vi holder os løbende opdateret omkring mulige trusler for persondatasikkerheden.

Cookies
Ordlab anvender ikke cookies.

Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Ordlab behandler om dig.
Du har ret til at få en kopi af dine personoplysninger.
Du har ret til at få rettet (berigtiget) dine personoplysninger.
Du har ret til, i visse situationer, at få dine personoplysninger slettet ”at blive glemt”.
Ønskes sletning skal Ordlab slette dine personoplysninger, dog med undtagelse af de personoplysninger, som vi er pålagt at gemme iht. lovgivning.
Du har ret til at trækket dit samtykke tilbage, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig.
Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret (Dataportabilitet) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
Du har ret til at indgive en klage over Ordlab’s behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Klageret
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Ordlab’s behandling af personoplysninger, kan du henvende dig til: ordLab@ordlab.dk. Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk