Ordblind på arbejdspladsen – hvilke hjælpemidler findes der?

Tid: Aftales
Sted: Aftales
Pris: kr. 6.250,00 (inkl. moms)

Kurset er for de medarbejdere på arbejdspladsen, der oplever udfordringer med at læse og skrive – på dansk og/eller fremmedsprog. Medarbejderen vil efter 2 timers introduktion, være i stand til at læse alle tekster og skrive alle ord i hele verden uden stavefejl – endda på flere sprog.

Målgruppe: Alle arbejdspladser, der har medarbejdere, som er udfordret med at læse og skrive.

Kursusbeskrivelse

Kurset vil give kendskab til de læse- og skriveteknologier, som ligger integreret i de digitale enheders styresystem eller tilgængelighedsfunktioner. Vi vil arbejde med læse- og skriveteknologierne aktivt på kurset, med udgangspunkt i de konkrete situationer, som kan udfordre den læse- skrivesvage.

Det er ikke nødvendigt for deltagerne på dette kursus at huske, hvordan de forskellige værktøjer, der bliver præsenteret, virker. Alle deltagerne vil få adgang til Ordlab.dk med instruktionsvideoer, der viser, hvordan de bruges. Derudover er der mulighed for at oprette en Ordlab-superbruger fra arbejdspladsen, som efter kursusafvikling vil kunne give øvrige/nye medarbejdere adgang til Ordlab.dk.

Der vil på kurset blive prioriteret tid til, at alle har fået indstillet relevante grundlæggende funktioner.

Efter deltagelse på kursus, vil medarbejderne være i stand til at:
• Gøre alle tekster læsbare (OCR) på sin telefon og/eller computer
• Læse alle tekster på sin telefon og/eller computer
• Skrive alle ord i hele verden uden stavefejl
• Kunne fastholde funktionerne gennem adgang til oprettede spillelister på Ordlab
• Kunne fortælle og vise andre de teknologiske muligheder
• Hjælpe andre med at få adgang til Ordlab

Der kan også opnås:
• Mere energi frigivet til indhold
• Større motivation til faglige kompetenceløft, kurser og efteruddannelse på arbejdspladsen
• Større selvtillid og selvhjulpenhed
• Bedre forudsætninger for at blive en del af både faglige og sociale fællesskaber

Vi afstemmer altid forventninger til indhold og form forud for det enkelte kursus.
Ring til os på tlf.: 22130109 for at høre nærmere.

Prisen er ekskl. transportudgifter