Brug for et par faglige kompetenceløftende indspark i kommende skoleår?

Tid: Aftales
Sted: På jeres skole eller mødested
Pris: kr. 0,00 (inkl. moms)

Er du læsevejler i grundskolen eller på en fri grundskole?

Holder I netværksmøder med kollegaerne fra de andre skoler i kommunen?
Eller er i en gruppe fagfolk, der har fundet sammen fra forskellige skoler?

Hvis ja til ovenstående, og sidder I nu og planlægger kommende skoleårs netværksmøder?

Vil I på et af disse møder gerne have et par faglige kompetenceløftende indspark om nyeste LST, implementering, selvhjulpenhed? Vil I gerne vide, hvordan I fremadrettet kan bruge mindre tid på teknologi og mere tid på at strukturere den gode undervisning?

Vi er klar på 1-2 timers særligt tilrettelagt oplæg, afstemt med arrangøren af jeres netværksmøde.

Det koster ikke noget, og der er ingen skjulte forpligtelser.

Der er én forpligtigelse. Vi vil gerne kunne fortælle andre, på sociale medier, om mødet.

Vores bevæggrunde er, at vi meget gerne vil udbrede kendskabet til mulighederne og potentialet i, at flere læsevejledere får medlemskab og dermed adgang til de resurser, som Ordlab stiller til rådighed.
Vi samarbejder allerede med over 650 læsevejledere, der har medlemskab af  Ordlab. Vi samarbejder desuden med 6-7 kommuner.

Vi ser frem til at mødes med jer i det kommende skoleår

Ring eller skriv. I samarbejde med vores kalendere aftaler vi et tidspunkt.

På lager