Medlemsbetingelser

Generelle oplysninger

Hjemmesiden, www.ordlab.dk, drives af:

OrdLab ApS
Agertoften 22
8340 Malling
T: +4522130109
M: ordlab@ordlab.dk
CVR nr. 37951773

Betaling og sikkerhed

  • På Ordlabs hjemmeside kan betales med Visakort, Dankort og Mastercard.
  • Ved brug af kreditkort vil Nets sædvanlige gebyrer blive pålagt.
  • Ved købets gennemførelse accepteres, at kravet for betaling kan overdrages til tredjemand.
  • Hvis der betales med betalingskort, trækkes beløbet, når vi afsender bestillingen.
  • Der samtykkes til udelukkende at modtage faktura og kreditnota i elektronisk form.
  • Medlemskab betales forud for ét år ad gangen, indtil dette opsiges skriftligt.
  • Ved køb af kursus giver du tilladelse til, at vi sender opfølgende mails af relevans for deltagelsen.
  • Det er købers ansvar at sikre, at de ved registreringen afgivne oplysninger er korrekte, og at alle personoplysninger, der modtages af Ordlab, herunder din e-mailadresse, er korrekte. Det er endvidere købers pligt til at underrette Ordlab om eventuelle ændringer i de afgivne oplysninger, navnlig ved ændring af kort & e-mailadresse.
  • Enhver e-mail, som Ordlab sender til din e-mailadresse, anses for at være modtaget af dig, senest to (2) dage efter at e-mailen er sendt.

Fortrydelsesret
Den 14 dages fortrydelsesfrist beregnes fra det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået. Medlemskab tages i brug, når køb er gennemført på www.ordlab.dk. Fortrydelsesretten anvendes ved at give os skriftligt besked på e-mail til: ordlab@ordlab.dk.  Oplys e-mailadresse ved henvendelse. Ved korrekt brug af fortrydelsesret, vil betaling blive tilbageført til det sted, pengene blev overført fra. Beløbet vil blive tilbagebetalt hurtigst muligt, og senest efter 14 dage.

Opsigelse af medlemskab
Medlemskab kan til enhver tid opsiges skriftligt til ordlab@ordlab.dk. Opsigelsen træder i kraft ved eksisterende aftales udløb.

Reklamation
Reklamation over forhold vedrørende køb skal rettes til: ordlab@ordlab.dk.
Ønsker man at klage over Ordlab, kan dette ske online til Forbrugerklagenævnet.
Ved bopæl uden for Danmark, rettes klager til EU-kommissionens online klageportal.

Rettigheder
Alle immaterielle rettigheder på www.ordlab.dk, herunder eneretten til tilgængeliggørelse og eksemplarfremstilling af indhold, herunder tekst, grafik og billeder, design mv. tilhører Ordlab og må ikke bruges uden samtykke fra Ordlab.

Forbehold
I det omfang, der indgår tredjeparts software på www.ordlab.dk, er du forpligtet til at respektere de til enhver tid gældende licensbetingelser for tredjeparts software, og er i øvrigt indforstået med, at tredjeparts softwarelicensbetingelser, har forrang og kan indeholde skærpede vilkår i forhold til disse almindelige betingelser. Ordlab forbeholder sig i disse tilfælde uden varsel retten til at ændre disse almindelige betingelser.

Ændring
Ordlab kan ændre disse betingelser med 30 dages varsel.

Lovvalg
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse betingelser, skal afgøres efter dansk ret.
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse betingelser, skal afgøres af Københavns Byret, som første instans.

Spørgsmål
Har du har spørgsmål, er vi meget interesseret i at høre om dette, så vi kan hjælpe dig. Du er derfor meget velkommen til at kontakte os her.