Introduktion til AI

AI kan hjælpe med tekstarbejde, med at skabe billeder, lave hjemmesider, lægge en markedsstrategi og mange andre ting. Se her, hvordan du begynder at arbejde med AI.

Brug AI smart

Når du vil bruge AI i dit, dine ansatte eller dine elevers arbejde, handler det i mindre grad om, at være god til at bruge et program.

Det handler i højere grad om, hvad du sætter dig for. Find ud af, hvad du har brug for, og lad AI’en hjælpe med at skabe det.

At anvende en AI som almindelig bruger handler i vidt omfang om at beskrive eller prompte det man har brug for med tekst. Prompt det billede, den tekst, den præsentation eller den hjemmeside, du har i tankerne. Så kommer AI’en med et bud, som du kan arbejde videre på. “På billedet skal være en elev, der anvender sin telefon til at løse en opgave”, “forklar mig, hvad denne tekst handler om” eller “hjemmesiden skal give viden til ordblinde om, hvordan de kan klare sig selv” er i nogle tilfælde prompting nok til at komme godt i gang.

Du kan indtale din prompt på Windows 11 ved at trykke Windows + H, på Windows 10 ved at bruge Tal til Windows og på Mac ved at se videoen Slå diktering til.

Prøv selv at prompte og generere indhold med disse AI’er.

Brug AI med omtanke

AI er smart og kan hjælpe med at løse en række digitale opgaver. Men brug det med omtanke af flere grunde.

  • AI bruger dine data til at forbedre sig selv. Indtast kun data, du har det fint med virksomhederne anvender til udvikling.
  • AI gætter. En AI’s fornemste opgave er at gøre brugeren tilfreds hurtigt. Derfor finder den selv på svar, hvis den ikke kan finde brugbar data. Vær kritisk overfor den viden AI giver dig.
  • AI tager mange valg på dine vegne. Når du bruger AI giver du den en del af kontrollen over din opgave. Tænk over, hvor meget du vil lade den bestemme eller beslutte. Hvis du lader AI’en fuldstændigt løse opgaver for dig er du afhængig af, at den gætter rigtigt i alle henseender, og du lader samtidig den bestemme, hvordan løsningen skal være.
  • Du får som tommelfingerregel mest ud af din opgaveløsning, hvis du bruger AI’ens svar som inspiration og arbejder sammen med den. Få for eksempel hjælp til at komme i gang med at skrive, lave et udkast til en præsentation eller forslag til et stykke grafik, og brug så det til at løse den egentlige opgave.