Podcast

Ordlab er interesseret i at række ud og lytte til de professionelle omkring undervisning af ordblinde. Kun gennem samarbejde og videndeling bliver vi alle bedre til at løse den meget vigtige opgave.

Alis Bruun – faglig supervisor, praksis- og professionsudvikler – interviewer en række eksperter, der har spændende vinkler på undervisning af ordblinde.

Redaktør og vært: Alis Bruun
Producer: Anne Sofie Sønderby

 

Du kan også lytte til vores podcast på Apple Podcast og Spotify. Følg Ordlabs Faglige Samtaler og giv en vurdering, hvis du kan lide, hvad du hører.

Lyt til Ordlabs Faglige Samtaler

Episode 12: Alverdens viden er vigtig for alle

Dagens gæst er Helle Bonderup, Lektor i dansk og specialpædagogik. Helle er ansat på VIA University College i Aarhus, er såvel koordinator som underviser på læseuddannelser for undervisere, der arbejder bredt i ordblindefeltet – fra grundskole til kandidat. En spændende snak om alle de udfordringer, underviserne står i, og hvor meget det faktisk betyder at udtrykke sig skriftligt og kunne forstå andres skriftlige udtryk.

Episode 11: Når robotterne kommer

Dagens gæst er Peder Nygaard, Fabriksdirektør på VOLA. Det bliver en samtale om medarbejdernes store betydning for en virksomheds succes. Peder slår fast, at der skal satses på de nuværende medarbejdere. Har de brug for og ønske om at kvalificere sig, vil VOLA hjælpe med at fjerne alle barrierer fx dem der stammer fra ordblindhed og dårlige skoleerfaringer. Når robotterne kommer, skal de erfarne, dygtige medarbejdere betjene dem.

Episode 10: Fællesskabet bliver heldigvis aldrig umoderne

Dagens gæst er Helle Nørregaard Bloch, der er viceforstander på Midtjysk Efterskole. Vi skal høre om Menneskesyn – Læringssyn – Livsduelighed & bedre faglig trivsel for alle elever. Elever der kommer fra rigtig, rigtig mange forskellige skoler og dermed et utal af pædagogiske retninger, strukturer og systemer. I skal særligt glæde jer til at høre om fællesskabets muligheder. Det kan nemlig skabe trivsel på alle niveauer.

Episode 9: Det ER svært at være anderledes – jo tidligere vi intervenerer jo bedre

Dagens gæst er Emma Lindeblad, der er Psykolog og har en Ph.d. i psykologi. Emma er til daglig forsker og underviser på Linnéuniversitetet i Sverige. Vi taler om dysleksidefinition, psykologiske følger af dysleksi, assisterende hjælpemidlers mulighed og ikke mindst om at gå fra afkodning til at “tage teksten ind”.

Episode 8: Børn og unge med ordblindhed vil gerne spørges og fortælle om deres behov

Dagens gæster er Kristina Junker Stengaard, programleder i den pædagogiske enhed i Esbjerg kommune og Signe Heiberg, der er elev på Bakkevejens skole i Bramming. Signe fortæller om det store arbejde, der er med at være ordblind, alting tager bare længere tid. Signe pointerer dog, at hun har fået megen hjælp, og den har været vigtig. Ligesom det er vigtigt at kende sine hjælpemidler og at der bliver spurgt ind til ens behov.

Episode 7: Forberedelse til uddannelse går gennem indsigt i det særlige ved egne udfordringer

Dagens gæst er Gertje Lahn Petersen, Pædagogisk administrativ leder på pædagoguddannelsen i Aarhus. Vi får et unikt indblik i en uddannelsesverden, hvor ordblindhed ikke altid står højest på dagsordenen. Der er så meget andet fag-fagligt, der fylder. Skal man forberede sig til uddannelse, er det derfor vigtigt at kende egne udfordringer og kunne beskrive disse fx i et gruppearbejde.

Episode 6: Ordblinde genkender begrebet hjernetræthed

Dagens gæst er Martin Richardt, IT- og ordblindekonsulent ved Ordblindeafdelingen – Hf og VUC Roskilde-Køge. Jeg så Martin Richardts video på YouTube: “Sådan virker den ordblinde hjerne”. Efterfølgende fik jeg lyst til at stille en masse spørgsmål om denne videns konsekvens for læring. Hvad skal og kan vi være særligt opmærksomme på osv., og hvad er konsekvenserne ved at have denne hjerne?

Episode 5: Lektiologisk pædagogik – enkle løsninger på en kompleks udfordring

Dagens gæst er Line Leth, der har sit eget firma: Line Leth – Lektiologisk skoleudvikling og vejledning. Vi følger hende på rejsen hen imod at sikre alle elevers faglige udvikling. Vi skal lave en skole, der sikrer trivsel og lige lærings- og deltagelsesmuligheder for alle elever, udtrykker hun så overbevisende, at ingen herefter kan være i tvivl om, at alle skal have lige muligheder. Det handler om pædagogik, undervisning og skolens organisering.

Episode 4: Særlig tilrettelagt indsats på de enkelte skoler

Dagens gæst er Hanne-Mette Stefansen, der er koordinerende læse- og ordblindevejleder i Odsherred kommune. Hun indvier os i det udfordrende og meget spændende arbejde med at erstatte specialtilbuddet – Ordblindeklassen – med en koordineret og særlig tilrettelagt indsats på hver enkelt skole. Et arbejde alle skal kunne se sig selv i og være med til at løfte. At iværksætte initiativer ovenfra – altså fra forvaltningen – kræver lokal forankring i implementeringen. Kun sådan sikres succes for såvel den ordblinde elev som alle de professionelle, der arbejder engageret med området.

Episode 3: Ordblinde har ikke særlige vanskeligheder med sprogforståelse

Dagens gæst er Malene Hellesøe-Poulsen, der er ordblindevejleder på Fredericia Gymnasium. Hun pointerer, at ordblinde er bogligt dygtige, de har ingen særlige vanskeligheder med sprogforståelse. Det kræver bare mere energi og tid at koble bogstav med lyd og omvendt. Heldigvis kommer langt flere ordblinde på gymnasiet, og de teknologiske hjælpemidler er helt afgørende for deres aktive deltagelse og deres mulighed for at vise det, de rent faktisk kan.

Episode 2: SPS – vigtig støtte til ordblinde studerende

Dagens gæst er Henriette Engedal Schwenningsen, der er Læse-/skrivevejleder på Institut for kommunikation og handicap (IKH). Hun fortæller om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Hvad er det for et tilbud, og hvordan tilbydes det? Hvem er de, dem der tilbyder test, it-instruktioner og studiestøtte? Hvorfor er det et godt tilbud, og hvordan er det, når det er bedst?

Episode 1: Sæt strøm til dine hjælpemidler

Dagens gæst er Allan Madsen, der stiftede Ordlab, da han indså, at videoinstruktioner til hjælpemidler kunne udgøre et vigtigt stilladserende redskab for såvel ordblinde som de professionelle. Det at ordblinde skal kunne klare sig selvstændigt og være uafhængige af andres hjælp har været en drivkraft gennem hele hans professionelle virke.