Alle har krav på at blive hørt

Vi mener, at man skal høres, før man starter indlæring. Man skal ikke kunne stave, før man bliver hørt.

Vi mener, at det er en menneskeret at sikres muligheden for at kunne klare sig selvstændigt.

For den ordblinde gælder den gamle gode sætning: "Man skal lære for livet" også. Hvem gider bruge hele livet på at lære at stave.

Vi snakker meget om, at de ordblinde skal være åbne om deres handicap. Hvornår åbner systemet sig for alle, også de ordblinde?

Peter har en faglig tilgang til mødet med eleverne

Peter mener, at elever og faglærer skal have gensidigt samarbejde i værkstedet - som kollegaer. I Peters timer må eleverne gerne anvende deres smartphones, hvis de bruger den til noget fagligt f.eks at få læst instruktioner højt eller oversat sikkerhedsinstruktioner.

Der skal stilladsering til, introduktion er ikke nok

For at gøre en forskel er det afgørende, at specialrådgiveren ikke kun igangsætter, men til og med stilladserer en realistisk og holdbar implementering af hjælpemidlet.

Hvad kendetegner et godt hjælpemiddel?

Frank mener, at et godt hjælpemiddel er kendetegnet ved at være tilgængeligt, intuitivt og nemt at bruge. Hør ham fortælle hvorfor disse tre elementer er afgørende.

Læringsrummet skal være for alle

Det gode læringsrum er godt for alle, også de ordblinde. Alle profiterer, når vi sikrer et højere og bredere læringsrum.

Vi har en mening