LST-undervisning af ordblindehold

Tid: Aftales
Sted: Aftales
Pris: kr. 6.250,00 (inkl. moms)

Kurset er for de elever, der bruger meget energi og tid på at læse og skrive. Eleverne vil efter 3 timers introduktion, være i stand til at læse alle tekster og skrive alle ord i hele verden uden stavefejl – endda på flere sprog.

Målgruppe: Ungdomsuddannelser og professionsuddannelser

Kursusbeskrivelse

De fleste ordblinde godt kan læse og skrive i et eller andet omfang. Fælles er, at at de bruger mere energi end deres klassekammerater, når der skal læses- og skrives i skolen og i hjemmet.

På kurset vil vi arbejde videre med de velkendte læse- og skriveteknologier samt give kendskab til nye værktøjer med høj tilgængelighed. Vi vil arbejde med læse- og skriveteknologierne aktivt på kurset, med udgangspunkt i de konkrete situationer, som kan udfordre eleverne.

Det er ikke nødvendigt for deltagerne på dette kursus at huske, hvordan de forskellige værktøjer, der bliver præsenteret, virker. Alle deltagerne vil få adgang til Ordlab.dk med instruktionsvideoer, der viser, hvordan de bruges.

Der vil på kurset blive prioriteret tid til, at alle har fået indstillet relevante grundlæggende funktioner.

Efter deltagelse på kursus, vil eleverne være i stand til at:
• Gøre alle tekster læsbare (OCR) på sin telefon og/eller computer
• Læse alle tekster på sin telefon og/eller computer
• Skrive alle ord i hele verden uden stavefejl
• Kunne fastholde funktionerne gennem adgang til oprettede spillelister på Ordlab
• Kunne fortælle og vise andre de teknologiske muligheder

Der kan også opnås:
• Mere energi frigivet til indhold
• Større motivation for at læse og skrive
• Større selvtillid
• Bedre forudsætninger for at blive en del af både faglige og sociale fællesskaber

Vi afstemmer altid forventninger til indhold og form forud for det enkelte kursus. For at vi kan lave det bedste kursus for eleverne, skal vi vide hvilke hjælpemidler og digitale enheder, skolen stiller til rådighed. Det er ikke et krav, at skolen stiller digitale enheder eller betalingsprogrammer til rådighed for eleverne, for at kunne få udbytte af kurset.

Prisen er ekskl. transportudgifter