Fra program- til elevlogisk implementering

Tid: Tirsdag den 6. december kl. 14-15
Sted: Teams
Pris: kr. 0,00 (inkl. moms)

Mange SPS-vejledere og undervisere skal fra januar gå fra at instruere i brugen AppWriter til IntoWord.

Vi introducerer, på et gratis online kursus, til en simpel og overkommelig måde at tackle dette.

Nye teknologier læres og implementeres, som regel, med et programlogiske afsæt.

Som SPS-instruktør og ordblindeunderviser, giver det oftest mere mening at tage et elev eller studielogisk afsæt, når læse- skriveteknologierne skal implementeres.

Ved at gå den vej opleves større motivation, forståelse og mening for den studerende.

Kurset vil have fokus på de mange muligheder et sådant afsæt giver.

Samtidig får i tips og tricks til aktiv brug af videoerne på Ordlab – i overgangen fra AppWriter til IntoWords.

Ikke på lager