Værdifulde fortællinger fra praksis

Vi sætter en ære i at være i forbindelse med praksis.
Vi vil så gerne høre fra jer og om jer.
Vi stiller os til rådighed, så jeres fortællinger kan deles til glæde for andre praktikere, det være sig aktive brugere såvel som vejledere og undervisere.
Vi kommer gerne forbi til et interview og/eller en videooptagelse.
Nemt for jer - til glæde for en masse andre.

Peter gør deltagelse muligt for alle i værkstedet

Smed-faglærer Peter har et trick i lommen, der kan hjælpe ordblinde elever, når de støder på de mange tekster i værkstedet.

Lyt til spændende faglige samtaler

Ordlab besøger en række eksperter, der har spændende vinkler på undervisning af ordblinde. Du kan lytte til vores podcast her.
Lyt her

Marrinus lytter til sine lektier

Marrinus er ordblind og studerer på HTX. Han bruger tiden i bussen frem og tilbage til gymnasiet på at lytte til sine lektier på telefonen. Det er smart, for Marrinus kan lytte hurtigere til sine lektier, end det er muligt for hans klassekamerater at læse dem.

Ordlab vil gerne gæste virkeligheden

Det er hverdagens praksis, der skal afgøre, om Ordlab er god nok.
Vi vil gerne se, hvad der fungerer og høre om det, I er glade for.
Vi vil ekstra gerne høre om det, der ikke fungerer. Kun med jeres hjælp kan Ordlab fortsat udvikles og forbedres.
Vi vil gerne lære og gøre Ordlab endnu bedre.

Fortællinger fra virkeligheden