Værdifulde fortællinger fra praksis

Vi sætter en ære i at være i forbindelse med praksis.
Vi vil så gerne høre fra jer og om jer.
Vi stiller os til rådighed, så jeres fortællinger kan deles til glæde for andre praktikere, det være sig aktive brugere såvel som vejledere og undervisere.
Vi kommer gerne forbi til et interview og/eller en videooptagelse.
Nemt for jer - til glæde for en masse andre.

Franks bedste hjælpemiddel er mobiltelefonen

Ordlab har besøgt Frank fra DR programserien “Vi er ordblidne". Frank fortæller om, hvordan han bruger sin mobiltelefon i hverdagen til at skrive og læse. Se videoen og find ud af, hvorfor netop mobiltelefonen er Franks bedste hjælpemiddel.

Ordlab vil det professionelle møde

Hvilke værdier og holdninger lægges til grund for jeres undervisning?
Hvilket indhold vælger I at undervise i?
Hvordan planlægger I jeres undervisning?

Marrinus lytter til sine lektier

Marrinus er ordblind og studerer på HTX. Han bruger tiden i bussen frem og tilbage til gymnasiet på at lytte til sine lektier på telefonen. Det er smart, for Marrinus kan lytte hurtigere til sine lektier, end det er muligt for hans klassekamerater at læse dem.

Ordlab vil gerne gæste virkeligheden

Det er hverdagens praksis, der skal afgøre, om Ordlab er god nok.
Vi vil gerne se, hvad der fungerer og høre om det, I er glade for.
Vi vil ekstra gerne høre om det, der ikke fungerer. Kun med jeres hjælp kan Ordlab fortsat udvikles og forbedres.
Vi vil gerne lære og gøre Ordlab endnu bedre.

Fortællinger fra virkeligheden